Young Kavóca and Kids

Zingen maakt slim en sociaal

Zingen is niet alleen leuk en ontspannend,
maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.
Inzet, herhaling, ook ‘s de weg van de meeste weerstand gaan.
Tijdens zingen, musiceren, werken meerdere gebieden van ons brein gelijktijdig. Jongeren ontwikkelen hun geheugen, concentratie, sociale vaardigheden en levensvreugde.

Zanglessen aan kinderen in de basisschoolleeftijd

De groepszanglessen zijn wekelijks op maandagmiddag van 15.30 tot 16.45 uur in ‘Studio 25’.

Vóórzingen gaat ‘spelenderwijs’, zonder dat de jonge zangers het bijzonder merken, tijdens de eerste twee lessen op proef. Luthine observeert daarbij of het kind van zingen houdt, of de stem al redelijk ontwikkeld is óf dat die te ontwikkelen ís. Verder kijkt zij of het kind muzikale aanleg heeft en gevoel heeft voor verschillende talen.
Belangrijk is ook of het kind de zang technische aanwijzingen goed oppikt en of het goed geconcentreerd en zinvol 'meedraait' binnen de groep. Tenslotte is een goede continuïteit in het repetitiebezoek belangrijk om ontwikkeling en kwaliteit te waarborgen ! Wat in 2006 startte als een soort projectkoor is uitgegroeid tot twee groepen enthousiast zingende jongelui.
Mede door wederzijds enthousiasme en inzet is een prima niveau bereikt. De reacties van de toehoorders zijn steeds opnieuw erg lovend en ontroerend.

Motivatie
Luthine heeft ervoor gekozen alleen te werken met gemotiveerde kinderen en niet puur voor de financiële inkomsten. Sommige kinderen zijn al lid van een andere vereniging(en). Hierdoor zou thuis discussie kunnen ontstaan over het totaal aan contributiegelden dat mogelijk te hoog zou oplopen. Het bieden van de mogelijkheid aan íeder kind zijn/haar talent meer te ontwikkelen, staat bij Luthine voorop. Op die manier ziet zij kans te werken aan kwaliteit en blijft er de mogelijkheid wederzijds te ‘schuiven’ met de agenda-afspraken, zodat afspraken elders niet in het gedrang komen.

De kosten zijn: € 10,-- per maand (all in), of € 120,-- per jaar.
Na optredens met gebruik van headsets wordt een extra bijdrage gevraagd van € 25,-- per persoon (1x per jaar Vestzaktheater + 1 of 2 per jaar elders).

Repetitie Studio 25

Repetitie Studio 25

Zomaar een Zomeravond

Zomeravond

Het Kamper Vocaal Ensemble 'Kavóca' is een kamerkoor van rond de 30 zangers. 

Meer lezen

Postuma is een familiebedrijf met meer dan 100 jaar ervaring in de aardappelen, groenten en fruit (AGF).

Meer lezen

Green Organics is een dynamisch, internationaal operende teelt verwerkings en handelondersneming

Meer lezen

Studio 25
Henk Steenbeekhof 25
8264BZ Kampen, Ov, Nederland

Luthine Postuma
06-42251444/038-3326029 - luthine@kavoca.com 
Els Bosch
06-10275887 - henk.bosch@hetnet.nl
KvK : 41025403 
Bankrekeningnummer: NL94 RABO 03312020 50
t.n.v. Stichting Bevordering Nederlandse Zangkunst.

Stel een vraag

Versturen