Meer over Kavóca

Kavóca verleent haar medewerking aan uitvoeringen van andere koren, orkesten, kerkdiensten, jubileumfestiviteiten e.d. En verzorgt daarvoor programma's 'op maat'.

* Kavóca geeft jaarlijks een Adventsconcert voor koor & orkest op de zaterdagavond vóór de eerste Advent

* Kavóca zingt jaarlijks Passiediensten in de 'lijdenstijd', met delen uit J.S. Bachs 'Johannes Passion', omlijst met lezingen uit het Johannes Evangelie.

* Naast concerten worden er concertlezingen gegeven, waarin muziek, poëzie en/of beeldende kunst met elkaar in verband worden gebracht

Het Kamper Vocaal Ensemble 'Kavóca'

heeft zich in de afgelopen ruim twintig jaar ontwikkeld tot een breed inzetbaar kamerkoor van rond de 30 enthousiaste zangers uit Kampen en haar wijde regio. Dit dankzij een zorgvuldige opbouw in stemtraining, muzikale ontwikkeling en warme bevlogenheid vanuit de particuliere zanglespraktijk van Luthine Postuma. Naast haar optredens als sopraansoliste heeft zij de muzikale- en artistieke leiding over het ensemble. Alle zangers ontvangen vocalcoaching van Luthine. Het geheel in samenwerking met begeleiders en repetitoren: Arie Drost, Jurjan Lipke en Jan Broekhuis

Kavóca treedt regelmatig op in zelfstandige concerten onder de paraplu van de Stichting Bevordering Nederlandse Zangkunst (1996). Hieruit is ook het semi-professionele kleinkoor ontstaan, dat optreedt in ad-hoc bezettingen o.a.: duo, trio, kwartet, dubbelkwartet, triplekwartet en kleinkoor (+/- 18 zangers).

Muziek… inspiratiebron, communicatiemiddel, uitlaatklep voor emoties.

Muziek is eigenlijk gewoon onmisbaar. De Stichting Bevordering Nederlandse Zangkunst vindt dat muziek en het begrijpen ervan een culturele vaardigheid is, die iedereen zich zou moeten kunnen verwerven. Kavóca beoogt de muziek en dan met name de zangkunst, voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken.

Studio 25
Henk Steenbeekhof 25
8264BZ Kampen, Ov, Nederland

Luthine Postuma
06-42251444/038-3326029 - luthine@kavoca.com 
Els Bosch
06-10275887 - henk.bosch@hetnet.nl
KvK : 41025403 
Bankrekeningnummer: NL94 RABO 03312020 50
t.n.v. Stichting Bevordering Nederlandse Zangkunst.

Stel een vraag

Versturen