Luthine Postuma

vocaliste - dirgente - vocalcoach

Luthine Postuma behaalde haar diploma solozang bij Jeanne Companjen en haar diploma koordirectie
bij Jos Vermunt en Operaklas bij Marius Kemler aan
het Conservatorium in Zwolle. Na haar studie ontving zij zanglessen van Aafje Heynis, Masterclasses zang van Cora Canne-Meyer en de Amerikaanse zangeres Isabella Ganz. 

Sinds 1998 volgde zij workshops in Engeland bij o.a. Sir David Willcocks,Paul Leddington Wright en John Rutter.In september 2008 nam zij deel aan een negendaagse workshop koordirectie en solozang o.l.v. dirigent Peter Philips en zangcoach Gishlain Morgan (Tallis Scolars). In 2010, 2012 en 2015 volgde zij intern stage bij St. John’s College Choir in Cambridge. Naast haar optredens als sopraansoliste en in adhoc ensembles heeft zij de muzikale leiding over het Kamper Vocaal Ensemble ‘Kavóca’.

Koninklijke onderscheiding voor Cultuur

Luthine Postuma

De Stichting Bevordering van de Nederlandse Zangkunst (het fundament van Kavóca) die door Luthine werd opgericht in 1996 vindt dat muziek en het begrijpen ervan een culturele vaardigheid is, die iedereen zich zou moeten kunnen verwerven. Luthine beoogt met haar leerlingenensemble de muziek, en dan met name de zangkunst, voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijke te maken. Kavóca treedt regelmatig op in het land en maakte diverse studiereizen naar het buitenland. Daarnaast verleende het koor belangeloos haar medewerking aan herdenkingsconcerten op 4 mei en aan rouw- en uitvaartdiensten. Naast haar werkzaamheden in de muziek maakt Luthine zich ook op andere wijze verdienstelijk voor de maatschappij. Zo is zij sinds 1980 ambtsdrager in de Nederlands Gereformeerde Kerk te Kampen, waarbij de nadruk met name ligt op het jeugd- en jongerenwerk in de kerk. Daarnaast verzorgde zij sinds 2005 de organisatie omtrent de jaarlijkse Koninginnedag aubade en was zij van 2011 tot 2012 voorzitter van de Rotary afdeling Kampen, waarbij zij verantwoordelijk was voor een 'cultural exchange'.

In eigen beheer organiseerde en leidde Luthine Kavóca’s concert-& studiereizen:

2016 Pápa, Hongarije
2015 Dresden en Leipzig
2012 Venetië
2009 Praag
2008 Coventry
2007 Cambridge & Coventry
2003 en 2001 Hongarije

Sinds 2012 coacht zij jong talent en verleent zij stageplaatsen aan Conservatoriumstudenten. Regelmatig wordt zij geraadpleegd voor repertoire opbouw- en studie coaching. 
 
* lid van de Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen NVZ.

* In 2014 ontving Luthine een koninklijke onderscheiding voor cultuur.        

Veelvuldig treedt zij op met het Kamper Vocaal Ensemble ‘Kavóca’, ontstaan vanuit haar particuliere zanglespraktijk. 
In de loop van de jaren is er een wederkerige samenwerking ontstaan met hoogstaande Engelse koren en dirigenten.
Internationale optredens van Kavóca o.a. in Engeland, Duitsland, Hongarije en Italië getuigen hiervan. Optredens waaraan grote voorbereiding en inzet ten grondslag ligt. 
De volwassenheid van dit Kamper kamerkoor verraadt gedegen scholing en is mede uitstraling van de lange en vruchtbare zangpedagogische carrière van Luthine Postuma.

Zij weet ook jonge mensen te interesseren voor de zangkunst, zoals blijkt uit de optredens van haar leerlingen binnen Young Kavóca (ook aanwezig in Venetië) & Kavóca Kids.

Sinds 2012 participeert zij jaarlijks freelance in Kamerkoor ‘Sine Nomine’ o.l.v. Andy Cope in Engeland
 en sinds 2008 jaarlijks freelance in het 
kamerkoor ‘The Coventry Singers’,
o.l.v. BBC dirigent Paul Leddington Wright.

Studio 25
Henk Steenbeekhof 25
8264BZ Kampen, Ov, Nederland

Luthine Postuma
06-42251444/038-3326029 - luthine@kavoca.com 
Els Bosch
06-10275887 - henk.bosch@hetnet.nl
KvK : 41025403 
Bankrekeningnummer: NL94 RABO 03312020 50
t.n.v. Stichting Bevordering Nederlandse Zangkunst.

Stel een vraag

Versturen