BESTUUR

Stichting Bevordering
Nederlandse Zangkunst

De belangen van Het Kamper Vocaal Ensemble ‘KAVÓCA’ zijn in mei 1996 ondergebracht in een stichting: de Stichting tot Bevordering van de Nederlandse Zangkunst (S.B.N.Z.)
Een eerste update van de statuten volgde in december 2012. Een tweede update van de statuten volgde in oktober 2017. De stichting heeft een compleet beleidsplan opgesteld. De doelstelling, de activiteiten voor 2016 en 2017 en de in de kaders weergegeven aspecten geven hiervan een goed beeld. *Het volledige beleidsplan is desgewenst op te vragen bij het secretariaat.

Activiteitenoverzicht 2016

In 2016 is medewerking verleend aan:

 • Diverse kerkdiensten: Advents- en Kerstdiensten, Lessons and Carols, Passiediensten, Paasdienst, reguliere kerkdiensten en zangdiensten, Jeugddiensten, Taizé-diensten, huwelijksdiensten, uitvaartdiensten, jubileumdienst.
 • Vlag van Kampen (1e prijs)
 • Vestzaktheater van de Stadsgehoorzaal: lichte muziek, pop-musical met o.a. Kavóca Kids & Young Kavóca
 • Coachen van individuele jonge zangers t.g.v. toelatingen aan conservatoria of andere muziekvakopleidin
 • Koorreis met Projektkoor naar Pápa (Hongarije) (5 - 9 juli 2016) (jubileum Pápa Brass 70 jaar)
 • Open Monumentendag
 • Workshop zang door Luthine Postuma (Landelijke NGK vrouwendag)
 • Projekt ‘In Memoriam’
 • Adventsconcert (inclusief try-out in Elburg)
 • Concert Ikonenmusuem (Kerst in Oud Kampen)
 • Kerstnachtdienst

Activiteitenoverzicht 2017

In 2017 is medewerking verleend aan:

 • Diverse kerkdiensten: Advents- en Kerstdiensten, Lessons and Carols, Passiediensten, Paasdienst, reguliere kerkdiensten en zangdiensten, Jeugddiensten, Taizé-diensten, huwelijksdiensten, uitvaartdiensten, jubileumdienst.
 • Benefietconcert Elburg
 • Vestzaktheater van de Stadsgehoorzaal: lichte muziek, pop-musical met o.a. Kavóca Kids & Young Kavóca
 • Coachen van individuele jonge zangers t.g.v. toelatingen aan conservatoria of andere muziekvakopleiding
 • Project rond Hanzedagen 16 - 18 juni (inclusief Internationale Hanzedienst)
 • Koorreis met delegatie Gemeente Kampen naar Pápa (6 - 9 september 2017) (vanwege 25 jaar Kampen-Pápa)
 • Historische optocht en andere activiteiten in kader van 500 jaar Reformatie
 • Adventsconcert (inclusief try-out in Elburg)
 • Concert Ikonenmusuem (Kerst in Oud Kampen
 • Kerstnachtdienst

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Het instandhouden van het Kamper Vocaal Ensemble ‘Kavóca’
 • Het instandhouden van de koorschool voor volwassenen, jeugd en kinderen.
 • Het aanbieden van faciliteiten aan leden van Kavóca en/of anderen teneinde de koorzang op hoog niveau te brengen en te houden.
 • De belangstelling van jongeren en volwassenen te stimuleren voor klassieke muziek en pop-musical in het algemeen.
 • Organiseren en geven van concerten, meewerken aan kerkdiensten, jubilea, workshops en dergelijke

De stichting heeft geen winstoogmerk.

 • De stichting is wel ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41025403
 • RSIN 804948653

Kavóca bestaat inmiddels uit vier groepen:

 • Het Kamper Vocaal Ensemble ‘Kavóca’
  sinds 1996 +/- 30 zangers
 • Young Kavóca
  sinds 2006 +/- 8 zangers 
 • Kavóca Kids
  sinds 2006 +/- 4 zangers
 • Kavóca Girlzz
  sinds 2017 +/- 5 zangers
 • Het Kamper Vocaal Ensemble ‘Kavóca’ is aangesloten bij de K.C.Z.B. Voorschoten

Het bestuur wordt gevormd door:

Luthine Postuma  Voorzitter    0642251444
Els Bosch Secretaris 0610275887
Henry van Halm  Penningmeester   0610876563
Bareld Ottens   Algemeen bestuurslid   0625056178
Artistiek leider Luthine Postuma 0642251444
Zakelijk leider Sjoerd Postuma 0653253504

Adres SBNZ: Henk Steenbeekhof 25, 8263 BZ Kampen

Beloningsbeleid

 • De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurlijke werkzaamheden.
 • Vanuit de SBNZ wordt er geen reis- en andere onkosten vergoed. .
 • De Stichting heeft geen personeel in dienst. Een cao is niet van toepassing

Statuten Stichting Bevordering Nederlandse Zangkunst 

Doelstellingen

1.    De stichting heeft ten doel: het beoefenen van de zangkunst, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

2.    De stichting  wil klassieke werken en kerkmuziek ten gehore brengen op een bijzondere en toegankelijke wijze en op een semi-professioneel niveau. Hiermee wil zij de toehoorders verdieping brengen van de beleving van persoonlijke, maatschappelijke en kerkelijke gebeurtenissen.

3.    De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van concerten, de medewerking aan kerkdiensten, workshops en dergelijke.

Goedgekeurde financiële stukken van de stichting Bevordering Nederlandse Zangkunst

Klik om de Pdf te downloaden 

Studio 25
Henk Steenbeekhof 25
8264BZ Kampen, Ov, Nederland

Luthine Postuma
06-42251444/038-3326029 - luthine@kavoca.com 
Els Bosch
06-10275887 - henk.bosch@hetnet.nl
KvK : 41025403 
Bankrekeningnummer: NL94 RABO 03312020 50
t.n.v. Stichting Bevordering Nederlandse Zangkunst.

Stel een vraag

Versturen