De concertserie ‘Uurtje kerkmuziek’.

 Op zaterdagavond 22 oktober was de Kamper Burgwalkerk volledig bezet tijdens. Wij als bezoekers waren verwachtingsvol afgekomen op het dubbelconcert van het Kamper Vocaal Ensemble ‘Kavóca’ en het kamerkoor van de Engelse dirigent Paul Leddington Wright, the Coventry Singers.

Veel leden van dit kamerkoor zingen in koren geassocieerd met Coventry Cathedral. In augustus werkt dit kamerkoor jaarlijks mee aan uitzendingen van The Daily Services, BBC radio 4. Luthine Postuma en Lucie Tromp van Kavóca participeren al een aantal jaren in dit ad-hoc kamerkoor. Burgemeester Bort Koelewijn memoreerde in zijn openingswoord dan ook terecht dat genoemde vocalisten een drukke avond zouden krijgen. Maar dat gold eigenlijk voor alle zangers.  Paul Leddington Wright zette namelijk alle vocalisten op scherp en haalde het onderste uit de kan wat hun zangkwaliteiten betreft. Leddington Wright is componist, arrangeur en organist en is tevens eerste dirigent van de Engelse BBC en onder andere bekend van het programma ‘Songs of Praise’. Hij gaf Kavóca de afgelopen jaren diverse keren een masterclass kamerkoorzang.

Beide koren traden zowel gezamenlijk als afzonderlijk van elkaar op. Samen voerden zij onder andere het motet ‘Komm, Jesu komm’ en Cantate 50 ‘Nun ist das Heil und die Kraft’ van J.S. Bach uit, beide voor dubbelkoor. In 'This is the Record of John' van Gibbons werd een mooie solo neergezet door Chris Postuma en Lucie Tromp. Erg fraai en loepzuiver gezongen door the Coventry Singers was het 'Remember, not Lord' van Purcell. Verder stonden er werken van Byrd, Stanford en Wesley op het programma.

Het concert werd afgesloten met een ingetogen zegenbede 'Christ's blessing' gecomponeerd door Paul Leddington Wright zelf. De koren voerden dit uit vanaf de galerij, boven de hoofden van de bezoekers. Het was alsof de zegen over ons als toehoorders van boven op ons neerdaalde.

Instrumentale medewerking was er van Sander van den Houten op (kist)orgel, die op het hoofdorgel ook een drietal solo's voor zijn rekening nam. Jurjan Lipke begeleidde Kavóca op de vleugel bij het ‘Sanctus’ van Jenkins. Daarbij leek het in het begin alsof er een leger kwam aangemarcheerd. Heel origineel en functioneel.

Na een ovationeel slotapplaus voerden beide koren nogmaals het 'Come thou fount' van Wilberg uit. Met deze muziek in de oren waande ik mij even in Coventry Cathedral. Eenmaal buiten probeerde ik dat gevoel nog heel lang vast te houden. Ach, had toen het carillon van de vandaag veropende Nieuwe Toren nog maar even een Engelse hymne over de stad laten schallen … Maar ja, je kunt niet alles hebben.

Een bezoeker (HB)

luthine@kavoca.com

Contact

Henk Steenbeekhof 25
8264BZ Kampen, Ov

Nederland

0642251444 / 0383326029
luthine@kavoca.com

Stel een vraag

Versturen